Vé Tàu Cao Tốc

DỊCH VỤ VẬN CHUYỄN BẰNG TÀU

TUYẾN

THỜI GIAN KHỞI HÀNH

GIÁ

 

PHÚ QUỐC- RẠCH GIÁ

08:00am

350.000 VND

Booknow

PHÚ QUỐC- RẠCH GIÁ

13:00pm

350.000VND

Booknow

PHÚ QUỐC- HÀ TIÊN

08:00am

230.000VND

Booknow

RẠCH GIÁ- PHÚ QUỐC

08:00am

350.000VND

Booknow

RẠCH GIÁ- PHÚ QUỐC

13:00pm

350.000VND

Booknow

DỊCH VỤ VẬN CHUYỄN BẰNG TÀU QUA CAMBODIA

TUYẾN

THỜI GIAN KHỞI HÀNH

LOẠI TÀU

GIÁ

 

CHÂU ĐỐC- PHNOM PENH

08:00am

TÀU NHANH

630.000VND

Booknow

CHÂU ĐỐC- PHNOM PENH

08:00am

TÀU CHẬM

400.000VND

Booknow

PHNOM PENH- CHÂU ĐỐC

08:00am

TÀU NHANH

630.000VND

Booknow

PHNOM PENH- CHÂU ĐỐC

08:00am

TÀU CHẬM

400.000VND

Booknow

Lưu ý tàu Chậm chạy đến Biên Giới chuyển sang đi xe

 

 

Các tour hiện có